סניף תל-אביב ......... רחוב מרמורק 8 - מול הבימה, פתוח רצוף 23:00 - 08:00, galsi8@walla.com טלפון: ,03-6858604טלפקס: 03-6850231
סניף רמת-אביב ...... רחוב אינשטיין 69 - פינת בארט, פתוח רצוף 22:00 - 07:30,
.............................. טלפון: 03-6414693, פקס: 03-6410815, דוא"ל: galsi@walla.co.il
סניף תל-אביב
כתובת ............. מרמורק 8 - מול הבימה
שעות עבודה ... 08:00 - 23:00 (רצוף)
סגור במוצ"ש
טלפון ............... 03-6858604
טלפקס ............ 03-6850231
דוא"ל .............. galsi8@walla.com
סניף תל-אביב
סניף רמת-אביב
כתובת .............. אינשטיין 69 - פינת בארט
שעות עבודה .... 07:30 - 22:00 (רצוף)
......................... סגור במוצ"ש
טלפון ............... 03-6414693
טלפקס ............ 03-6410815
דוא"ל .............. galsi@walla.co.il
סניף רמת-אביב
  גלסי צילום מסמכים

עמוד הבית שירותים מחירון